-Disclaimer-

Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HaBe opleidingen is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en foto’s op wat voor manier dan ook te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of te verspreiden, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen dan wel in enige andere vorm.

HaBe opleidingen spant zich in te waarborgen de te verkrijgen informatie zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aan te bieden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Hoewel HaBe opleidingen de site met de uiterste zorg samenstelt, kan zij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onvolledigheid of onjuistheid, dan wel de gevolgen daarvan. Aan de teksten van de site kunnen geen rechten worden ontleend.

Het gebruik van de informatie verkregen via deze website is voor risico van de gebruiker. HaBe opleidingen is niet verantwoordelijk voor de informatie op sites van andere organisaties waarnaar wordt gelinkt vanaf  https://habeopleidingen.com