Code 95

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. De code is vijf jaar geldig en kan verlengd worden door het volgen van nascholing.

Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. Dit is geregeld in de Richtlijn vakbekwaamheid.

Hoe krijgt u een code 95 op uw rijbewijs?


De code krijgt u door het behalen van de basiskwalificatie. Wanneer u uw D rijbewijs voor 10-09-2008 of uw C rijbewijs voor 10-09-2009 heeft gehaald, kunt u de code 95 behalen door middel van het volgen van 35 uur nascholing. In dat geval hoeft u géén basiskwalificatie te halen. Als u voldoet aan alle voorwaarden kunt u bij de gemeente de code 95 op uw rijbewijs laten zetten.

Code 95 voor chauffeurs met C rijbewijs behaald voor 10-09-2009


Om beroepschauffeur te blijven, moest u uiterlijk 10 september 2016 een geldige code 95 op uw rijbewijs hebben staan. Om uw code 95 te krijgen moet u 35 uur nascholing volgen.

Voor het bijschrijven van de code 95 op een geldig rijbewijs heeft u geen Gezondheidsverklaring nodig. Uw rijbewijs behoudt dan de oorspronkelijk einddatum. In dit geval vraagt u een vervangend rijbewijs aan. Wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan heeft u wél een Gezondheidsverklaring nodig.

Beroepschauffeur geboren voor 1 juli 1955

Per 1 juni 2015 geldt de vrijstelling van code 95 voor beroepschauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955 niet meer. Voor deze groep chauffeurs gelden dezelfde regels als voor andere chauffeurs.

Verlopen code 95

Wanneer code 95 voor de categorie C(E) en/of D(E) op uw rijbewijs is verlopen, mag u met de betreffende categorie niet beroepsmatig rijden.

U kunt uw code 95 verlengen door 35 uur nascholing te volgen.

Rijbewijs C afgegeven voor 10 september 2009 (overgangsregeling)

Als u een rijbewijs C heeft dat is afgegeven vóór 10 september 2009, dan moest u uiterlijk 9 september 2016 een geldige code 95 op het rijbewijs hebben.

Heeft u na 9 september 2016 geen code 95 op uw rijbewijs?

In dat geval mag u niet beroepsmatig rijden, totdat u wel een geldige code 95 op uw rijbewijs heeft.

Heeft u al een aantal uur nascholing gevolgd voor 10 september 2016, dan blijven deze uren gewoon geldig. Let er op dat deze uren na 10 september 2016 niet meer dan vijf jaar geleden gevolgd mogen zijn. Zodra u de volledige 35 uur nascholing behaalt kunt u alsnog uw code 95 op uw rijbewijs laten zetten. In dit geval is de einddatum van de code 95 afhankelijk van wanneer u de code 95 op uw rijbewijs laat zetten:

  • Is dit binnen 6 maanden na het behalen van de volledige nascholing? 
    Dan is de einddatum code 95: datum waarop u de code 95 op uw rijbewijs laat zetten + 5 jaar
  • Is dit na 6 maanden na het behalen van de volledige nascholing? 
    Dan is de einddatum code 95: de datum waarop u de volledige nascholing heeft afgerond + 5 jaar

Heeft u voor 10 september 2016 al de volledige 35 uur nascholing gevolgd maar nog niet de code 95 op uw rijbewijs laten zetten, ook dan blijven deze uren geldig. Het CBR heeft in dit geval al een Verklaring van Nascholing (VVN) verzonden naar de RDW. Deze verklaring is vijf jaar geldig vanaf het moment dat deze is afgegeven. De einddatum van uw code 95 op het rijbewijs wordt dan 10 september 2021.

Wij verzorgen voor diverse opleidingscentra code 095 voor hun klanten.