BHV

BHV betekent bedrijfshulpverlening en is de hulp die wordt verleend bij incidenten in uw bedrijf, die de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers en andere aanwezigen bedreigen.

De bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zorgen ervoor dat letsel en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt. In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van BHV. Iedere werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Hierbij moet hij zich laten ondersteunen door deskundige BHV’ers. Iemand mag zich pas een bedrijfshulpverlener noemen wanneer deze met  goed gevolg een B.H.V. cursus heeft afgerond.

Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV’ers moet men rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen.

Cursusgegevens:

Instructie: Door een instructeur die Officieel door NIBHV is erkend. Tijdens opleiding en herhaling zal regelmatig een LOTUSslachtoffer aanwezig zijn.

Minimale deelname: acht personen.

Locatie: locatie naar keuze

Een voorbeeld van een cursusopzet kan zijn:

Dag 1: spoedeisende hulp, niet spoedeisende hulp op het einde van de dag wordt er een theoretische toets afgenomen van 30 vragen.Dag 2: brand en ontruiming met communicatie op het einde van die dag wordt er een theoretische toets afgenomen van 30 vragen.

Duur: zestien uur. Cursus wordt in twee dagen gedaan.Uiteraard kan dit in overleg anders aangeboden worden.

Inhoud van de cursus:

  •  het verrichten van levensreddende handelingen
  •  ademhalingsstoornissen
  •  bloed- en bewustzijnsomloopstoornissen 
  •  shock, uitwendige verwondingen, oogletsel en botbreuken
  •  het blussen van een beginnende brand
  •  het begeleiden van een ontruiming
  •  het melden van brand of ongeval

Kosten: per persoon op aanvraag

Nadat u geslaagd bent krijgt u een certificaat dat een jaar geldig is.

Om dit certificaat te verlengen dient u minimaal acht uur per jaar op herhaling te gaan: vier uur LEH en vier Brand en ontruiming. U ontvangt dan een nieuw certificaat dat een 1 jaar geldig is.